Lesna Max

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinë, me lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitat: - 2 Shitës, për shitje të mobiljeve, - 2 Ndihmës-Montues të mobiljeve 2 Shitës, për shitjen e mobiljeve Detyrat: - Shërben konsumatorët, prezenton mallin e ekspozuar dhe e bën shitjen, - Përpilon oferta dhe porosi për blerësit, - Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar, përcjellë gjendjen e stoqeve në evidenca, - Kujdeset për porositë e pranuara nga klientët, mbanë kontakte me blerës, i informonë ata, Kushtet: - Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme apo me kualifikimin e lartë, - Përvojë të punës, së paku 2 vite në sektorin e mobiljeve do të konsiderohet përparsi, - Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të ketë mvetësi të shkallës së lartë në punë, - Njohja e punës me kompjuter është obligative, - Njohja e gjuhëve të huaja dhe posedimi i patent shoferit do të konsiderohen përparësi, - Mosha e preferuar 25-40 vjet 2 Ndihmës-Montues të mobiljeve Detyrat: - E bënë bartjen dhe dorëzimin e mallit te blerësit, në pikën shitëse në - eksponat sipas orarit të caktuar nga Udhëheqesi i logjistikës, - I asiston montuesit gjat montimit si dhe e ndihmon atë, - E bënë ngarkimin, shkarkimin dhe sistemimin e mallit që arinë në depo nga furnitoret, rregullimin dhe vendosjen e mallit në depo, etj - Kujdeset për automjetet transportuese sipas nevojes për mirëmbajtje. Kushtet: - Përvoja e punës në lëminë e mobiljerisë apo në punë të ngjajshme, - Posedimi i patent shoferit, - Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale, - Mosha e preferuar 25-40 vjet, të jenë të gatshem të punojnë në grup. Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet mundë t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku do të dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com. dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë. Për informata shtesë mund të informoheni në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299 Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 08.02.2020 ora 14:00.

Address: Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4

Phone 038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Konkurset Aktive

Lista e punëve e zbrazët

Artikujt e biznesit

Lista e artikujve e zbrazët

adform-pixel