LESNA MAX

Lesna MAX Ne sjellim ndryshime në shtëpinë tuaj Rreth Nesh-Përvoja shumë vjeqare, shumllojshmëri e produkteve me dizajne dhe materjale të ndryshme, përzgjedhja e kujdesshme deri në detale, e ka vequar Kompaninë Lesna si Kompani ofertat e të ciles përcillen nga kualiteti të lartë dhe çmimi i volitshëm. Më tepër se 25 vite Lesna i përcjellë dhe dëgjon kërkesat e konsumatorëve të vet, duke u munduar që ti plotësoi të gjitha kërkesat dhe dëshirat e tyre. Profesionalizmi, kualiteti i prodhimeve dhe shërbimeve, prodhimet vetanake, partnerët e jashtëm me renome botërore, çmimet më të volitshme , e kanë pozicionuar Kompaninë Lesna në piedestalin më të lartë të Industrisë së mobilerisë në vendin tonë. Misioni : Misioni i jonë është që me produktet, ofertat, dhe shërbimet të krijojmë kushtet më të mira për konsumatorët tanë. Me punëtorë profesional dhe të stimuluar mirë, konsumatorit ti ofrojmë shërbimin më të mirë dhe të këndshëm në ambijentet tona. Që përmes ritjes dhe afarizmit tonë të sigurojmë mirëqenjen e Kompanisë, dhe të kontribojmë në përmirësimin e kualitetit të jetesës në shoqërinë tonë. Vizioni: Vizioni I jonë është që të jemi sinonim për Kompaninë e cila vazhdimisht vendosë standarde të larta në lëminë e mobilerisë , investimeve dhe mënyrës së jetesës dhe e cila jo vetëm që sjellë por edhe i cakton shprehitë dhe trendet e reja. Qëllimi: Të mundohemi të mbajmë renomenë e aritur dhe të arsyetojmë cilësinë e produkteve tona, në mënyrë që blerësit tanë gjithmonë të kthehen në vendin e duhur. Në afarizmin tonë jemi orientuar në kualitet që paraqet njëkohësisht filozofi dhe praktikë . Avancimi I kualitetit dhe shërbimeve është në harmoni me principet dhe kërkesat e menaxhmentit tonë dhe është përgjegjësi e të gjithë të punësuarve në të gjitha nivelet

Address: Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4

Phone 038/606- 181, 044/779-977, 044/992-299

Artikujt e biznesit

Lista e artikujve e zbrazët

adform-pixel