TECO

TECO është kompani profesionale e specializuar qe prjeketon mbikqyre dhe implementon sisteme te sigurise si montimin e kamerave vezhguese, alarme kunder vjedhjes, alarme kunder zjarrit,interfona,access control, zërim dhe sisteme LAN. TECO- u themelua nga nevoja për të ofruar një shërbim profesional në sektorin e sigurisë. "MBROJENI PRONËN TUAJ" Me TECO.

Website www.teco-ks.com

Address: adr: rr. Ndue Perlleshi Breg Diell Prishtinë

Phone 049664668

Artikujt e biznesit

Lista e artikujve e zbrazët

adform-pixel