Hostinkos

Hostinkos është kompani në pronësi private e regjistruar në Kosovë nën numrin e kompanisë 811386053. Hostinkos ofron webfaqe sipas kërkesës, web hosting me kosto të ulët, shërbime të regjistrimit të domain, reseller hosting. Hostinkos është krijuar për të qenë një alternativë e ndershme dhe e besueshme e hosting korporatave të mëdha të pandershme. Misioni i Hosinkos është ofrimi i cilësisë më të lartë dhe mbajtja e shërbimeve të klientëve gjithnjë online.

Website https://hostinkos.com

Address: Rr. 28 Nëntori, Dardani, 10000 Prishtinë

Phone +38344114409

Artikujt e biznesit

Lista e artikujve e zbrazët

adform-pixel