Korporata RUGOVE

Themeluar në pjesën e dytë të vitit 2006 në rajonin e bukur të Rugovës në Kosovë, Rugove është kompani private e cila filloi në formë të partneritetit në mes të kompanisë sllovene Unior DD dhe partnerit lokal. Gjatë vitit 2009, Unior DD vendosi ti shesë aksionet e saj në Rugove, me ç‘rast u hap mundësia që të krijohet një partneritet krejtësisht lokal. Sot, pronarë të kompanisë Rugove janë mu këta partnerë lokal me aksione të barabarta dhe me asnjë investitor tjetër të inkuadruar. Në fillim, Rugove ofronte vetëm ujë në shishe të plastikës prej 0.5l dhe 1.5l. Pas investimeve të shumta në fabrika, resurse humane dhe në rrjetin e distribuimit, si dhe pas grumbullimit të përvojës të ekipeve të shitjes të kësaj kompanie në tregun Kosovar, Rugove sot e gëzon një linjë të zgjeruar të produkteve, përfshirë ujin në shishet e xhamit prej 0.75l dhe 0.25l, ujin në shishet e mëdha të plastikës prej 6l, ujin në fuqi të mëdha të plastikës prej 10l, si dhe një seleksion në rritje të djathërave për tregun e djathit në Kosovë. Shitjet e kompanisë Rugove janë gjashtëfishuar prej vitit të parë kur kjo kompani i lansoi produktet e para. Pa dyshim se zgjerimi i linjës së produkteve të ofruara në Rugove përkrahet nga zhvillimi dhe përforcimi i vazhdueshëm i kualitetit të menaxhimit të kësaj kompanie, gjë që shprehet përmes funksionimit efikas të kompanisë, përgjegjes së shpejtë ndaj nevojave të klientëve dhe zgjerimit të suksesshëm të kompanisë. Në vitin 2009, Rugove krijoi një central prodhimi të djathit pranë atij të ujit në Drelaj. Djathi i bardhë është shumë popullor në Kosovë dhe ka konsumin relativisht të lartë. Pjesë e madhe e Djathit të Bardhë në Kosovë është i importuar nga jashtë, prandaj fabrika e re ka perspektivë të mirë dhe potencial të rritjes. Pas sfidave të para, Djathi RUGOVE i bërë nga qumështi i freskët që mblidhet në malet e Rugoves është pranuar shumë mirë nga konsumatorët, fakt që vërtetohet nga normat e qëndrueshme të rritjes. Sot, kompania Rugove është ndër kompanitë e rralla në Kosovë që ofron produkte tërësisht të natyrshme, të prodhuara në Kosovë. Si kompania e vetme Kosovare e cila ofron ujë që mbushet direkt nga burimi, djathë i cili krijohet nga qumështi i freskët i lopëve të Rugovës dhe që mban certifikime ndërkombëtare të cilat sigurojnë kualitet të lartë të produkteve dhe menaxhim modern të biznesit, Rugove është një hap përpara tregut, dhe në hap me botën.

Website rugove.eu

Address: Rr. Hasan Prishtina p.n., Shkabaj, Obiliq, Kosovë

Phone +383 38 560 462

Artikujt e biznesit

Lista e artikujve e zbrazët

adform-pixel