Administratore e degës

English Language School
1 ditë të mbetura

English Language School ofron mundësi punësimi për 1 (një) administratore të degës.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV e tyre.

English Language School

A CHANCE TO ADVANCE

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel