Administratore

Zarake Master LLC
14 ditë të mbetura

Administratore

Përgjegjësitë dhe detyrat :

 • Pranimi i aplikantëve, procesimi i dokumentacioneve rreth aplikimit.
 • Komunikimi dhe informimi i klientve potencial
 • Përgjegjës/e për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative.
 • Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.


Kualifikimet:

 • Preferohet shkollim universitar apo i mesëm.
 • Përvojë pune në administrate.
 • Të ketë njohuri në programin Microsoft Office – Excel.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze eshte përparsi


Mënyra e Aplikimit:

 • Kandidatët e interesuar mund t'i dërgojnë CV përmes e-mail adresës: info.zarake@gmail.com
 • Konkursi është I hapur 30 ditë nga dita e publikimit
 • ADRESA: Prishtinë, Rr.Xheladin Hana, ob. Famis nr.1/1

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel