Agjent i shitjes

Elkos Group
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • T’i identifikoj blerësit potencial
 • Vizita tek blerësit sipas terenit të caktuar dhe realizimi i shitjes tek ata blerës
 • Të realizoj viizita tek blerësit pasiv
 • Realizimi ditor i planit të përcaktuar nga menaxheri
 • Prezentimi i ofertës ditore tek blerësi si dhe prezentimi aktiviteteve ditore , javore etj
 • Kontrolla dhe mirëmbajta e asortimanit tek blerësi , si dhe prezentimi dhe shitja e artikujve të ri
 • Analiza e shitjes në terenin e caktuar duke analizuar se ku ka mundësi të ngitjes me asortiman
 • Njoftimi me kohë i blerësve per realizim të targetit
 • Të mbani kontakt të vazhdueshëm me menaxherin përgjegjës brenda Kompanisë
 • Të punoni në përmbushjen e qëllimeve të Kompanisë
 • Si dhe të gjitha ato punë që i përkasin aftësisë së tij/saj fizike dhe profesionale

 

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Preferohet Diplomë Fakulteti
 • Preferohet përvojë pune në ketë drejtim apo të ngjajshëm
 • Njohuri bazike të paketës Office
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bindëse
 • T’i respektojë afatet kohore
 • Njohuri të proceseve matematikore
 • Të kuptoj dhe hulumtoj tregun për blerës potencial.
 • Patent Shofer kategoria B

 

Të gjitha përfitimet që merrni ju:

 • Saktësi në pagë
 • Sigurim Shëndetësor
 • Asistencë edukimi dhe trajnime shtesë
 • Ipad, Laptop, telefon personal
 • Shujtë ditore
 • Rekreacion

Shpallja ka skaduar
adform-pixel