Agjent Tregtar

Intercoop Group SH.K.P
16 ditë të mbetura

KONKURS  PËR VENDE  TE REJA TË PUNËS
Kompania Intercoop group sh.p.k Pejë shpall konkurs për vende të reja të punës

2. Agjentë tregtar për Prishtinë

Kandidatët e interesuar për pozitat duhet t’i plotësojnë këto kushte:

-  E PREFERUAR Pergaditja e lartë shkollore, Fakulteti Ekonomik
- Përvojë pune të ngjajshme se paku 1 vitë;
- Aftësi të mira komunikimi dhe negociuese;
- Patent shoferi kategoria B.

Afati i konkurimit, zgjatë  prej 12.01.2022 deri 11.02.2021

Të gjithë të interesuarit munde ti dorëzojnë aplikacionet ose CV se bashku me dokumetacionin personal në zyren e Intercoop group sh.p.k, Pejë, prej orës 10:00-16:00,
Gjithashtu  mund të dërgoni CV në  email adresen: punesimi@intercoop-group.com ose të kontaktoni në nr e tel.039 431 991

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel