Arkitekt/e në department të shitjës

Kompania "Pozhegu Brothers" hap konkurs për pozitën "Arkitekt/e në department të shitjës " dhe fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë.

Kriteret:

1. Të ketë të kryer fakultetin e Arkitekturës 

2. Aftësi të mira komunikimi, negociuese për zgjidhjen e problemeve,

3. Të jetë i/e përshtatshëm për punë ekipore.

4. Të ketë përvoje punë minimum 3 vite.

5. Aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet Archicad, Autocad si dhe paketen MS Office,

6. Zbaton në përpikmëri planin e shitjës, përkujdeset për rritjen e shitjës 

 

Procedurat e aplikimit:

-Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në e-mail: arkitektat.pozhegubrothers@gmail.com

-Afati i fundit për aplikim është 16.06.2021

-Do të ftohen në intervistë vetëm kandidatët që do të hyjnë në rrethin e ngushtë.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel