Arkitekt/e (Projektues, Teknik)

CAD partners
E skaduar

Pozita: Arkitekt/e (Projektues)

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

 • Edukimi minimal profesional: Ta ketë të përfunduar fakultetin e arkitektures – master i arkitekturës 
  (5 vite edukim profesional).
 • Përvoja minimale profesionale: 2 (dy) vite përvoje pune (në studio).
 • Të jetë kreativ dhe i gatshëm të punojë në grup.
 • Të jetë i/e gatshëm/e të punojë nën presion.
 • Të ketë njohuri softuerike në lëmin e arkitekturës dhe vizualizimit
   

Pozita: Arkitekt/e (Arkitekt/e Teknik/e)

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

 • Edukimi minimal profesional: Ta ketë të përfunduar fakultetin e arkitektures – bachelor i arkitekturës 
  (3 vite edukim profesional).
 • Përvoja minimale profesionale: 1 (një) vit përvoje pune.
 • Të jetë kreativ dhe i gatshëm të punojë në grup.
 • Të jetë i/e gatshëm/e të punojë nën presion.
 • Të ketë njohuri të mira te konceptualizimit hapësinor dhe njohuri softuerike në lëmin e arkitekturës.
   

Të interesuarit të dërgojnë CV, portofolion ne e-mail adresën: 

cadpartners.ks@gmail.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel