Asistente Administrative

SH.P.K "OAZA COMPANY"
1 ditë të mbetura

Kompania “OAZA COMPANY” SH.P.K., me seli në Rr. "Magjistralja Prishtine - Ferizaj", Llapnaselle – shpall konkurs për:
 

 • ASSITENTE ADMINISTRATIVE

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZITËS

 • Organizon punën në administratë;
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e kalendarit ditor të Drejtorit Ekzekutiv, organizon mbledhjet si dhe pranon mysafirët për Drejtorin Ekzekutiv;
 • Është përgjegjëse për mbajtjen dhe ruajtjen e të gjitha dokumenteve të rëndësishme të kompanisë;
 • Bënë pritjen e mysafireve dhe klienteve ne front desk;
 • Pranon të gjitha shkresat, i administron dhe i regjistron në librin e protokollit;
 • Kryerja e punëve tjera vraësisht nga kërkesat e Drejtorit Ekzekutiv;

 

KUALIFIKIMI DHE PERVOJA E KËRKUAR:

 • Të ketë diplomë universitare;
 • E domosdoshme përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme;
 • Aftësi të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;
 • Efikase në punë ekipore;
 • Aftësi për punë nën presion,
 • Njohja e  gjuhës Angleze e obliguar, e deshirueshme edhe njohja e gjuhës Serbo-Kroate,
 • Të ketë njohuri të mire në MS Office;
 • Patente Shoferi - Kategoria "B" e dëshirueshme;

 

Aplikantet të cilët nuk permbushin kriteret e lartëcekura nuk do të konsiderohen!

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni  CV-në në emailin: oazacompany.hr@gmail.com.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel