Asistent/e i/e depos

DONI FRUITS
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësit:

  • Ndihmon në shkarkim/ngarkim të mallrave me makineri apo piruner motorik dhe mekanik apo te ndryshme.
  • Mirë trajton, mirëmban dhe kujdeset për freskinë e produkteve sipas standardeve të caktuara.
  • Renditë produktet dhe kujdeset për paraqitjen fizike të tyre dhe të depos në tërësi duke e mbajtur të pastër në vazhdimësi.
  • Peshon dhe kalkulon produktet nga peshoret elektronike të standardizuara.
  • Grumbullon dhe heq nga vendet përkatëse produktet e dëmtuara apo gjysmë të dëmtuara i peshon ato dhe informon përgjegjësin për procedim të mëtutjeshëm.
  • Është përgjegjës për depon dhe gjërat tjera përcjellëse gjatë ndërrimit dhe duhet të jetë I kujdesshëm që asnjë person i cili nuk është i autorizuar apo që nuk është i cilësuar si furnitorë të mos futet brenda depos.
  • Raporton tek përgjegjësi për ndonjë incident apo problem që mundet të hasë gjatë orarit të punës.

 

Kualifikimi / Eksperienca:

  • Shkollim i mesem;
  • Preferohet të ketë përvojë në punë të ngjashme.

 

Afati për aplikim:
Deri me datë: 02.12.2022

Verejtje: Te gjithe te interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojne vetëm në formë elektronike, përmes linkut:
https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=DF3022 si dhe permes postes elektronike ne adresën: hr@donifoods.com.

Kandidatet me pervoje pune dhe me kualifikime shtese, si dhe ata te cilet jane nga lokacioni i theksuar ne konkurs, kane perparesi ne perzgjedhje! Vetem kandidatet e perzgjedhur ne liste te ngushte do te kontaktohen!

Shpallja ka skaduar
adform-pixel