Inxhinier i ndërtimtarisë

Berisha Group
E skaduar

Konkurs pune 

Kompania "Berisha Group". shpall konkurs për pozitën e mëposhtme: 

Inxhinier i Ndërtimtarisë - 2 pozita 

Lokacioni: Prishtinë 

Kushtet për inxhinier:

 • Të ketë përvojë pune në mbikqyrje të punimeve minimum 5 vite
 • Të jetë fleksibil dhe i aftë për punë nën presion
 • Te jetë i aftë të punojë në ekip dhe i vetëm


Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Udhëheqja dhe mbikqyrja e projekteve të ndryshme ndërtimore
 • Koordinimi i Punëve të projektit të ndërtimit
 • Komunikim I vazhdueshëm me stafin
 • Raportimi I punëve ditore
 • Të menaxhohen situatat e ndryshme në terren me kreativitet dhe korrektësi
 • Mbajtjen e saktë të shënimeve, dokumenteve dhe raporteve të ndryshme
   

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, duhet të dergojnë CV-të e tyre në e-mail adresën: info@berishagroup.com

*Konkursi është i hapur nga 14.07.2021 deri më datën 28.07.2021.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel