Teknik IT

PRIMEX
4 ditë të mbetura

Rreth Primex

Kompania Primex operon ne tregun evropian me baze ne Fushe Kosove, jemi staf I ri ne rritje dhe dinamik. Stafi jone prej 30 personave bashkepunon me partneret tane evropiane ne shume gjuhe dhe shume shtete!

Teknik IT

Primex kërkon një Teknik IT për t'iu bashkuar ekipit tonë në Fushë Kosovë, Kosovë.

Përgjegjësitë e punës:

• Sigurimi i mbështetjes dhe zgjidhjes së problemeve për nevojat e përdoruesve.

• Implementimi dhe konfigurimi i platformave cloud dhe shërbimeve online si (Google Workspace, Google WorkSpace, Onelogin, Dropbox, etj.) që mbështesin operacionet e biznesit.

• Instalimi, testimi dhe konfigurimi i kompjuterëve, pajisjeve periferike dhe softuerëve të rinj.

• Mirëmbajtja e të gjitha pajisjeve, softuerëve dhe sistemeve të menaxhimit të aseteve (GLPI).

• Ndihmon në instalimin e programeve softuerike.

• Ruajtja e regjistrave të riparimit (Regjistrat e auditimit, regjistrat e rikuperimit, regjistrat e ndryshimeve, etj).

• Instalimi, mirëmbajtja dhe konfigurimi i printerëve lokalë dhe të rrjetit.

• Diagnostikoni dhe zgjidhni çështjet e rrjetit 

• Instalon dhe konfiguron telefonat VOIP 

• Instalon dhe konfiguron emailet e përdoruesve (Office365, Microsoft Outlook, Gmail, etj).

• Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve teknike të harduerit dhe softuerit.

• Kryerja e operacioneve rezervë ditore.

• Menaxhimi i dokumentacionit teknik.

Kërkesat kryesore

• Diplomë Bachelor në shkenca kompjuterike ose fusha të ngjashme.

• 2+ vite përvojë në rrjetet kompjuterike dhe mirëmbajtjen e sistemeve.

• Linux ose Cisco CCNA të favorshme.

• Aftësi për të bashkëvepruar me klientët në mënyrë të qartë, koncize, profesionale

• Njohja me shumicën e të mëposhtmeve:

• Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2

• Microsoft Windows Server Datacenter 2016

• Serveri i informacionit në internet (IIS)

• Windows DNS / BIND / Emërtuar

• Active Directory / LDAP

• Linux Ubuntu / CentOS

• Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal.

• Aftësi të mira ndërpersonale.

• Të jetë i aftë në programimin e bazës së të dhënave dhe instalimin e softuerit.

• Vemendje ne detaje.

• Aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve.

Udhëzime për aplikim

Aplikantët duhet të dërgojnë një CV në adresën primex.eu@gmail.com, në rreshtin e temës, ju lutemi të specifikoni pozicionin për të cilin po aplikoni: Teknik IT.

Ne do të kontaktojmë vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel