Vozitës

LESNA MAX
6 ditë të mbetura

Kompania “Lesna Ing Af” shpk dhe “Lesna MAX” Prishtinëme lokacion në Magjistralën Prishtinë - Fushë Kosovë,Rr. Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitën:

 

    1 - Vozitës,

Detyrat:

- I drejton veturat që i ka në dispozicion Kompania, sipas urdhërit të përgjegjësit të drejtëpërdrejtë. 

- Ngarkohet me veturën e Kompanisë dhe kujdeset për mirëmbajtjen, pastërtinë dhe gjendjen e sajë të rregullt teknike

- Kujdeset që mjeti me të cilin është i ngarkuar të jetë në gjendje të rregullt, i regjistruar, t’i bën  kontrolle të rregullta,

- Mban evidencë për kilometrat e kaluara dhe për shpenzimet e lëndëve djegëse dhe të mjeteve të tjera shpenzuese për veturën që e drejton,

   - Kryen edhe punë të tjera të cilat nuk përmenden në përshkrimin e punës, por që në mënyrë të arsyeshme  konsiderohensi të lidhura me këto detyra.

Kushtet:

    -  Kandidati për pozitën e vozitësit duhet të jetë i përgjegjshëm, integritet të lartë pune dhe duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion. Ai duhet të jetë në gjendje të punojë me orar fleksibil të punës.

-Të posedoj patent shoferin valid, kat.“B” 

-  Kualifikimin e mesëm ose shkollë profesionale,

Të interesuarit për këtë pozitë, aplikacionet munden t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dëshmitë e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com. dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 038/606- 181, 044/779-977,  044/992-299 

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është    16.04.2021ora 16:00.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel