Koordinator/e të shitjes & Arkitekt/e

HORECA LLC
E skaduar

Horeca L.L.C shpall konkurs pune për:

 • Koordinator/e të shitjes (2)
 • Arkitekt/e (1)

 

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe Përgjegjësitë për Koordinator të shitjes:

 • Prezentimin e produkteve të kompanisë;
 • Shitjen e produkteve të kompanisë;
 • Identifikimin e klientëve të rinj;
 • Mirëmbajtjen e raporteve me klientët ekzistues
 • Vizitat në terren

 

Kriteret:

 • Të ketë të mbaruar fakultetin (eksperienca e mëparshme dhe referencat përbëjnë avantazh);
 • Të ketë njohuri mbi marketingun dhe shitjen;
 • Të ketë njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike;
 • Të ketë shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze;

 

 

Titulli i vendit të punës: Arkitekt/e Detyrat dhe Përgjegjësitë për Arkitekt/e:

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e klientëve me anë të projektit;
 • Matja e hapësirave ne terren;
 • Dizajnimi i produkteve dhe përgatitja e projekteve sipas kërkesave të klientëve;
 • Përgatitja e vizatimeve teknike për montin e paisjeve;
 • Menaxhimin e projekteve të nënkontraktorëve;
 • Planifkimi dhe realizimi i projekteve dhe punëve sipas planeve dinamike;
 • Përgatitja e raporteve ditore, javore dhe mujore për punët e përfunduara.

 

Kualifikimet:

 • Te ketë paraqitje profesionale;
 • Të jetë ne vitin e 3 te fakultetit te Arkitektures ose i/e diplomuar në Arkitekturë;
 • Të ketë aftësi në programet:ArchiCad, AutoCAD , Lumion, 3d MAX, Photoshop dhe Microsoft Office;
 • Aftësi për vërejtjen e detajeve në project;
 • Mirepritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave;
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze e domosdoshme .
 • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.

 

Mënyra e aplikimit!

Të interesuarit mund të aplikojnë duke na dërguar CV-në përmes e-mailit: hr@horecaks.com

Afati i fundit për aplikim është deri më: 15.10.2021

Shpallja ka skaduar
adform-pixel