Laravel - Web Developer

Ajroni Website Agency
17 ditë të mbetura

Kerkojmë një programer me njohuri në Laravel dhe front-end. Ju lutem dërgoni CV-në dhe shembuj të projekteve (Git Repo / URL) që keni punuar. Shembujt janë shumë të vlefshëm! Rroga +1,000 euro/

Kualifikimet teknike të nevojshme, me së paku 2 vite përvojë pune:

  • PHP
  • HTML / JS / CSS
  • Laravel 7+
  • Livewire / VueJS
  • Bootstrap
  • MySQL
  • GitPreferohen personat te cilët janë afër qytetit të Prizrenit, ndërsa ata që janë nga qytetet e tjera puna do të jetë remote


Orari do të jetë prej 09:00 deri 17:00

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel