Menaxher/Mbikqyres i punishtes

Brunata OOD
19 ditë të mbetura

Brunata OOD kërkon një menaxher/mbikqyrës i punishtësnë Prishtinë

 

Kualifikimet e kërkuara për këtë pozitë janë:

 • Përvoja  teknike
 • Njohja e programit AutoCad
 • Njohja e mirë të gjuhës angleze;
 • Saktësi, aftësi të forta komunikimi, efikasitet;
 • Njohuri të Microsoft Office;
 • Patentë shoferi

 

Përgjegjësitë:

 • Komunikimi me palët e interesuara;
 • Organizimi i ekipeve punuese në punën e tyre të përditshme;
 • Furnizim me materialet dhe pajisjet e nevojshme;
 • Mbikëqyrja e punës;
 • Raportimi i progresit në baza ditore;


Ne ofrojme:

 • Punë me orarë të plotë
 • Shpërblim motivues;

 

Ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në gjuhën angleze në adresën elektronike: ebs.brunata@gmail.com

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
 

Brunata OOD is looking for a site manager in Pristina

 

Requirements:

 • Technical background
 • Knowledge of AutoCad
 • Good command of English;
 • Accuracy, strong communication skills, efficiency;
 • Working with Microsoft Office;
 • Driving license;

 

Responsibilities:

 • Communication with stakeholders;
 • Organization of the working teams in their daily work;
 • Supply with necessary materials and equipment;
 • Supervising the work;
 • Progress reporting at daily basis;

 

We offer:

 • Full-time job
 • Motivating reward;

 

Please, send your CV`s in English language at email: 

ebs.brunata@gmail.com

Only short-listed candidates will be contacted.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel