Monter / Ofsetist / Praktikant

trendi shpk
6 ditë të mbetura

2 / MONTER 
- Të ketë njohuri elementare për brendimin e foljeve, 
montimin dhe realizimin e reklamave. 
- Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe nën presion. 

1 / OFSETIST 
- Të ketë njohuri elementare për makina te shtypshkronjes 

2 / PRAKTIKANT 
- Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe nën presion. 

Për të apliakuar ju lutemi kontaktoni në: 
print@trendi.group 
048 555 442  


 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel