Agjent Shitje per rajonin e Dukagjinit

EEB SHPK
E skaduar

Kualifikimet e Nevojshme

  • Diplomë e shkollës së mesme - preferohet,
  • Përvojë pune 5 vjeçare ne shitje
  • Aftësi të mira te komunikimit,
  • Aftësi të punës në grup dhe organizim te puneve.


Detyrat dhe Pergjegjesite

  • Viziton klientet sipas Route te percaktuar nga Kompania
  • Ben prezantimin e produkteve te kompanise me perpikmeri te larte te klienti
  • Monitoron pranine e Brand dhe shtrirjen ne Treg
  • Monitoron konkurencen ne Klienta dhe i raporton Kompanise
  • Monitoron dhe miremban, ne çdo vizite, Raftin e hapsires te Kompanise


Ne ofrojmë:
Kontratë pune sipas Ligjit të Punës dhe ligjeve në fuqi. 
Stabilitet në punë.  

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes:

1. Në email adresës:  eltoni.selimi@gmail.comose  fizikisht i dorezojnë dokumetet 
2. Në administratë e EEB Sh.p.k në adresen . Rruga Ali Vitija K.P. Lok. Nr 1 në Prishtinë, prej ores 08:00 -17:00
 

Për të aplikuar duhet të dorëzoni një CV me një foto të bashkangjitur dhe dokumente përcjellëse. (Përparësi kanë kandidatët me diplomë universitare në fushën e Menaxhimit dhe Marketingut).

Certifikatë nga Gjykata Themelore me të cilën dëshmohet që ndaj aplikuesit nuk është duke u zhvilluar procedurë penale. 

Mund të aplikoni nga data:  27.07.2020  deri me 07.08.2020, kontakti +383 38 751 301

Shpallja ka skaduar
adform-pixel