Kontabilist/e

SESCO COMPANI
E skaduar

Sesco Kompani  ne Prizren 

SHPALL KONKURS PUNE 

Per vend te lire pune si KONTABILIST/E

Kandidati/ja duhet ti plotesoj keto kushte :

Te jete i/e diplomuar ne Fakultetin Ekonomik /drejtimi financa 

Pervoje pune ne kontabilitet dhe financa per se paku dy vite

Njohuri ne programe per kontabilitet, e preferushme •Njohje e MS Office veqanerisht e Excel ,

Njohja e gjuhes angleze eshte perparesi

Te jete banore/I i Prizrenit.

E punesuara do te jete ne sherbim te kryerjes se ketyre detyrave ;

Kryen regjistrimin e fakturave te shpenzimeve 

Kalkulon hyrjen e mallit 

Percjell librin tregtar

Regjistron fakturat bankare 

Eshte pergjegjese per te gjitha punet te cilat I jane ngarkuar me kompetencen e puneve .

E punesuara themelon mardhenien e punes per kryerjen e ketyre detyrave te cekura larte dhe pune te tjera ne kuader te punes ne financa.

Cv me foto ,mund ta dergoni ne email address: info@sesco-ks.com

SHPALLJA ESHTE E HAPUR 7 DITE 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel