Praktikant/e

Credica LLC
E skaduar

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat:

Praktikant/e (Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovicë)

 

Përgjegjësitë kryesore për Praktikant/e:

 • Ndihmon Zyrtarët Ligjorë dhe Zyrtarët për mbledhjen e kredive jo-performuese:
 • Të kontaktojë dhe menaxhojë në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;  
 • Të bëjë vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
 • Të bëjë vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
 • Të përfaqësojë kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
 • Të përgatitë raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
 • Të fillojë procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave;

 

Kërkesat për vendin e punës:

 • Diplomë Universitare (e preferuar në Juridik, Ekonomik, Administrim Biznesi ose të ngjashme), ose;
 • Të jetë në vitin e fundit apo të ketë përfunduar rishtazi studimet në Fakultetin Juridik ose Ekonomik.

 

Për të gjitha kategoritë:

 • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike;
 • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
 • Të posedojë Patentë Shofer kategorinë  “B”.

 

Të dhënat:

Pozitat:                       Praktikant/e  

Vendndodhja:           Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovice;  

Kontrata:                    Sipas Ligjit të Punës; (Puna Praktike është me pagesë)  

Aplikimet mbyllen:  2 Shkurt 2023.

 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse edhe në e-mail adresën: hr@credica.org  

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel