Punëtor i sigurimit (mbrenda hapsirave të objektit)

Lesna Max
E skaduar

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX”  Prishtinëme lokacion në Magjistralën Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha Nr.4, shpallë konkurs për pozitën:

  •  Punëtor i sigurimit (mbrenda hapsirave të objektit),

 

-Punëtor i sigurimit (mbrenda hapsirave të objektit)     

Detyrat:

- E bënë sigurimin, mbikqyrjen, orjentimin dhe lejimin e lëvizjes së konsumatorëve në hapsirat e brendshme të Objektit në mënyrën e përcaktuar nga Kompania, 

- Detyrat e sigurimit të objektit  i kryen në lëvizje dhe në zonat e caktuara nga Kompania, 

- I konstaton veprimet e dyshimta të personave të cilët ai supozon se munden t'a cenojnë rregullin dhe sigurinë e Objektit dhe i informon personat përgjegjës,

- I parandalon dhe i zgjedhë situatat konfliktuoze që munden të lindin gjatë sigurimit të objektit,

Kushtet:

- Të ketë sjellje të mira dhe të civilizuara ndaj konsumatorëve, personelit të objektit dhe vizitorëve të tjerë,

- Përvojë të punës në punë të ngjajshme,

-Kualifikimi i mesëm ose shkollë profesionale, 

- Mosha e preferuar 25-50 vjet, 

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, aplikacionet mundë t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregëtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, dhe një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com. dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 044/779-977,  044/992-299 

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është   20.01.2022  ora 21:00.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel