Punëtor Ndërtimi

2A Group shpk
E skaduar

Kushtet që duhet t’i plotësoj:

  • Përvojë pune min. 3 vite;

Detyrat e punës :

  • Përzgjedhin materialet e nevojshme dhe veglat e punës para fillimit të procesit të punës;
  • Njihen me objektin e punës; Bën kontrollin paraprak të vendit të punës para fillimit të procesit
  • Bëjnë transportimin e materialeve të punës në vendin e përcaktuar më parë nga udheheqesi i punishtes;
  • Pastrojnë vendin ku punohet dhe rreth e qark tij dhe zhvendosin pengesa të mundshmei;
  • Për punët e kryera i raporton udheheqesit  te punishtes.
  • Paga mujore 400-500€ varesisht nga pervoja e punes

Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:

  • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore dhe komunikative;
  • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, precizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil;

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, mund t’i dërgojnë dokumentet në e-mail: aagroupks@gmail.com ose te lajmërohen në nr.tel 049959001

Shpallja ka skaduar
adform-pixel