Punëtore në Market & Punëtor për Autolarje

VPETROL
E skaduar

Valoni Petrol me adresë në Veternik, Prishtinë, ka shpallur vende të lira pune për pozitat:

  1. PUNËTORE NË MARKET (Femër)
  2. PUNËTOR PËR AUTOLARJE


PUNËTORE NË MARKET (Femër)

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

  • Përvoja e mëparshme në punë të njejtë do të konsiderohet përparësi;
  • Aftësi të mira komunikimi;
  • Përgatitja shkollore – minimum shkolla e mesme;


PUNËTOR PËR AUTOLARJE

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

  • Përvoja e mëparshme pune në Autolarje.
  • Përgaditja shkollore – minimum shkolla e mesme;
  • Respektimi i rregullave në punë.


Për të aplikuar, kontakto në numrin: 044/575-884

Shpallja ka skaduar
adform-pixel