Sektoriste

Libraria më e madhe në Kosovë “ALTERA”  me lokacion në Prishtinë - Rr. Elez Berisha (tek Universiteti AAB) shpall konkurs për:

  • Sektoriste - 4 pozita

 

Detyrat:

  • Mirëpret dhe shërben klientët
  • Përkujdeset për sektorin e caktuar
  • Percjellë artikujt e shitur, evidenton mungesat e artikujve dhe i raporton tek menaxheri i dyqanit.

 

Kualifikimet

  • Arsimimi i mesem ose i lartë
  • Shkathtësi të mira matematikore / numerike,
  • Shkathtësi të mira komunikuese,
  • Motivues dhe ambicioz
  • Njohuri të mira të programëve kompjuterike,
  • Njohuri mbi principet e shitjes dhe pëvoje pune paraprake.


Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me fotografi, në email info@smardonline.com.

Ju lutem te specifikohet ne subjekt pozita për të cilën aplikoni.

Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel