Teknik i Makinerisë

Kompania Intercoop Group sh.p.k. Njesia e prodhimit Top Food - Pejë / Sigë ,shpall konkurs  për këto vende te lira pune : 

  • 2 vende Teknik i Makinerisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Detyrat dhe Përgjegjsitë:                                                                                                                                                                                                                

   Teknik i Makinerisë:

  • Është përgjegjës për mbarvajtjen e punës teknike në përgjithësi
  • Kontrollon gjendjen e përgjithshme të makinave e pjesëve të tjera dhe e njofton përgjegjësin e vet.
  • Ndërmerr masa të salldimit dhe të ngjajshme në repart
  • Kontrollon gjendjen e pjesëve të ndryshme.
  • Njofton drejtorin teknik dhe në bazë të urdheresës së tij bënë ndërrimin e të njejtave
  • Merr pjesë në eliminimin e prishjeve së bashku me koleget e mirëmbajtjes dhe udhëheqesin e tyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aplikacionet mund ti dorzoni ne zyret e Intercoop Group afer ish kombinatit te Lekurës ne Pejë dhe përmes email: info@intercoop-group.com

                        Numrat kontaktues: 039/431-991.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel