Primex kërkon një IT për t'iu bashkuar ekipit tonë në Fushë Kosovë, Kosovë.

 

Rreth Primex

Kompania Primex operon në tregun evropian me bazë në Fushë Kosovë, jemi staf i ri në rritje dhe dinamik. Stafi jonë prej 30 personave bashkpunon me partnerët tanë evropianë në shumë gjuhë dhe shumë shtete!

 

Përgjegjësitë dhe detyrat:

• Sigurimi i mbështetjes dhe zgjidhjes së problemeve për nevojat e përdoruesve.

• Implementimi dhe konfigurimi i platformave cloud dhe shërbimeve online si dhe përvoje me CPANEL.

• Instalimi, testimi dhe konfigurimi i kompjuterëve, pajisjeve periferike dhe softuerëve të rinj.

• Mirëmbajtja e të gjitha pajisjeve hardware-ike, softuerëve dhe sistemeve të menaxhimit.

• Ndihmon në instalimin e programeve softuerike.

• Instalimi, mirëmbajtja dhe konfigurimi i printerëve lokalë dhe të rrjetit.

• Diagnostikoni dhe zgjidhni çështjet e rrjetit.

• Instalon dhe konfiguron telefonat VOIP. 

• Instalon dhe konfiguron emailet e përdoruesve (Office365, Microsoft Outlook, Gmail, etj).

• Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve teknike të harduerit dhe softuerit.

• Kryerja e operacioneve rezervë ditore.

• Menaxhimi i dokumentacionit teknik.

 

Kualifikimet:

• Diplomë Bachelor në shkenca kompjuterike ose fusha të ngjashme.

• 1+ vite përvojë në rrjetet kompjuterike dhe mirëmbajtjen e sistemeve.

• Linux ose Cisco CCNA të favorshme.

• Aftësi për të bashkëvepruar me klientët në mënyrë të qartë, koncize, profesionale

• Njohja me shumicën e pikave të mëposhtmeve:

 • Microsoft Windows Server
 • Web Server (IIS) / Plesk
 • Windows DNS / Active Directory
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal
 • Aftësi të mira ndërpersonale
 • Të jetë i aftë në programimin e bazës së të dhënave dhe instalimin e softuerit
 • Vëmendje në detaje
 • Aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve

 

Për të interesuarit PRIMEX ofron:

 • Kontratë pune afatgjatë
 • Mundesi zhvillimi dhe avansimi ne pozite
 • Punë Internacionale 100% (Me kompani të huaja)

 

Mënyra e Aplikimit 

Aplikantët duhet të dërgojnë një CV në adresën primex.eu@gmail.com, në rreshtin e temës, ju lutemi të specifikoni pozicionin për të cilin po aplikoni: IT.

Ne do të kontaktojmë vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel