Teknik Tereni

Telkos L.L.C.
4 ditë të mbetura

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
Shtrirje e rrjetes kabllore;
- Kyçje e klienteve;

Edukimi dhe përvoja
- Kandidati  duhët të ketë së paku të përfunduar shkollimin e mesëm;
Të jetë i aftë të punoj në grup dhe në formën individuale;
Të ketë njohuri në fushen e rrjetave, wireless dhe kabllovik;
- Të posedoj patent-shofer, kategorin “B”;

 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në:hr@telkos.net  Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni qytetin për të cilën aplikoni.


Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 16.04.2021

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel