3 pozita te punes

PunaIme
E skaduar

Dominos hap 3 konkurse te punes:

- Menaxher/e te Restaurantit

- Punetor/e te Restaurantit

- Shofer ( Delivery )

----------------------------------------------------------------------------------- 

Pozita: Menaxher/e Restoranti

KategoriaHoteleri/Turizëm

Lloji i punësFull Time

 

Detyrat dhe Pergjegjesite:

- Perzgjedh, trajnon,zhvillon dhe siguron nje performance te rregullt te stafin e restorantit

- Bazohet ne  standartet e hotelit dhe ne nivelet e sherbimit per te rritur shitjet dhe per te ulur kostot, perfshire ketu ushqimin, pijet, furnizimin dhe shpenzimet e punes dhe sherbimit.

- Mundeson kenaqesin e plote te klientit nga monitorimet, vleresimi, auditimi i ushqimit dhe pijeve dhe sherbimeve te ofruara. Ndermer permisime dhe nderton madhenje me klientet.

- Mban te sigurta dhe te shendetshme facilitetet duke ndjekur dhe zbatuar standartet dhe procedurat sanitare ne perputhje me rregullat ligjore dhe shendetsore.

 

Tjetër (Opsionale)

- Kerkesat e punes dhe aftesite:

- Diplome universitare Hoteleri turisem/manaxhim biznesi. Kantidatet me kombinim pervoje praktike dhe edukimi kane prioritet.

- Pese ose me shume vite eksperience ne manaxhim restoranti.

- Njohuri kompjuterike(MS Word, Excel).

Komunikim te shkelqyer ne gjuhen angleze

- Eksperte ne funksionet e restorantit: planifikim dhe pergatitje ushqimi,blerje, higjene, siguri, logaritje kostoje, zhvillim buxheti, strategji financiare, planifikim strategjik,marrje vendimesh.

- Leje drejtimi 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Pozita 2. - Punetor/e te Restaurantit

KategoriaHoteleri/Turizëm

Lloji i punësFull Time

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

- Pergatitja e produkteve te Domino’s

- Percjellja e standardeve te Domino’s

- Marrja e porosive nga klientelet

Sherbimi i porosive 

- Zbatimi i detyrave te caktuara nga

Menaxheri i restorantit 

 

Kualifikimet e kërkuara:

- Të ketë të kryer së paku shkollimin e mesëm

- Të ketë njohuri bazike për llogaritje, faturim.

- Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe ngarkesës në punë

- Të ketë përvojë pune

- Të ketë mirësjellje dhe etikë pune

- Aftësi komunikuese, kreativitet dhe vetëiniciativë

-----------------------------------------------------------------------------------

 

3.Pozita per Shofer ( Delivery )

KategoriaHoteleri/Turizëm

Lloji i punësFull Time

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

- Pranon porositë e përgatitura për dërgesa në teren

- Kontrollon sasitë e mallit dhe dokumentacionin përcjellës

- Me kujdes sistemon produktet në mjetin transportues

- Shpërndan porositë sipas adresave të shënuara në faturat përcjellëse të mallit

- Dorëzon porositë tek konsumatori me kujdes

 

Kualifikimet e kërkuara:

- Patent shofer të kategorisë “B”

- Kandidati duhet ta njoh qytetin e Prishtinës shumë mirë

- Të ketë të kryer së paku shkollimin e mesëm

- Të ketë njohuri bazike për llogaritje, faturim.

- Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhie

 ngarkesĂ«s nĂ« punĂ«

- Të ketë përvojë pune

- Të ketë mirësjellje dhe etikë pune

- Aftësi komunikuese, kreativitet dhe vetëiniciativë.

 

TĂ« gjithĂ« te interesuarit  pĂ«r  aplikim na shkruani dhe dĂ«rgoni CV nĂ« email: info@icsg.eu

Shpallja ka skaduar
adform-pixel