Bëhu Social Media Manager (SMM)

Hallakate
E skaduar

Trajnim për Menaxher të Rrjeteve Sociale

Trajnimi i muajit Shtator 2023 është zyrtarisht i hapur për aplikim. Në këtë trajnim pjesëmarrësit do të mësojnë se si të zotërojnë menaxhimin e rrjeteve sociale dhe kampanjat reklamuese. Ky është një kurs i nivelit të mesëm i krijuar për aftësimin e të gjithë atyre që janë të interesuar në rrjete sociale dhe që dëshirojnë të mësojnë se si menaxhohet prezenca online e një biznesi apo organizate.

Përshkrimi i Trajnimit Social Media Management

Ekspertizën tonë më së miri e dëshmojmë kur ua përcjellim të tjerëve. Trajnimet dhe punëtoritë e dizajnuara nga ne, ju ndihmojnë të keni një kuptim teorik dhe praktik mbi prezencën në rrjetet sociale. Andaj, ligjëruesi i këtij trajnimi Valon Canhasi do të ndajë me ju përvojën 11 vjeçare në trajnimin e menaxherëve të rrjeteve sociale, duke ju dhënë njohurinë dhe teknikat e nevojshme që të përfitoni sa më shumë nga secila platformë sociale. Trajnimin “Bëhu SMM” deri tani e kanë ndjekë mbi +500 pjesëmarrës!

Apliko tani! 

https://hallakate.com/trajnim-per-menaxher-te-rrjeteve-sociale/