Ftesë për aplikim / ofertim – “Infrastruktura Nëntokësore në projektin ne Gjilan”

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për  punimet në “Infrastrukturen Nëntokësore në projektin ne Gjilan”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund ta kërkoni me email në procurement@ipko.com deri me 19.09.2023.

IPKO Telecommunications                                                                                    

Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34

10000 Prishtinë.