NPL "Gjelber" sh.a.

  • Konkurse : 3
  • Pozita : 4

Adresa:

Tahir Zajmi

Telefoni:

0800 40004

Rreth punëdhënësit

E krijuar më 29 maj 1964, Gjelbër Sh.A. ka qenë dhe është pjesë integrale e peizazhit të Prishtinës. Ajo me përkushtim ka krijuar dhe mirëmbajtur të gjitha hapësirat e gjelbra që përcaktojnë identitetin urban të qytetit. Udhëtimi ynë përfshin dekada shërbimi, gjatë të cilave ne kemi evoluar në një ndërmarrje komunale me një portofol të larmishëm përgjegjësish.