NPL Sport Marketing

  • Konkurse : 1
  • Pozita : 1

Telefoni:

045 992 444

Rreth punëdhënësit

NPL "Sport Marketing" është ndërmarrje publike dhe mision i saj është zhvillimi dhe ofrimi i shërbimeve, sic jane aktivitetet sportive, kulturore, komerciale të mirefillta me fokus në qytetarin, të rinjët dhe të rejat e kryeqytetit tonë. Ne jemi ndërmarrja publike e vetme, kujdestare për zhvillimin dhe përkrahjen e ideve dhe projekteve për qytetin tonë dhe më gjerë! Vizioni i NPL “Sport Marketing” sh.a. Prishtinë, është të jetë lider në ofrimin e shërbimeve cilësore rekreativo-sportive. . .