TopConsulting

  • Konkurse : 0
  • Pozita : 0

Adresa:

Rr. "Nekibe Kelmendi" Pallati Avokatëve Kati II Nr.15

Telefoni:

048/300-446

Rreth punëdhënësit

Kompania "Top Consulting" SH.P.K është kompani e specializuar për këto shërbime: 1. Menaxhim të Burimeve Njerëzore; 2. Rekrutimin e punëtorëve në kompani; 3. Shërbime juridike; 4. Strukturimin e kompanive; 5. Shërbime të E-prokurimit; 6. Trajnime profesionale për individë dhe biznese 7. Platforma e punësimit: www.topkonkurse.com