Senior Software Developers dhe Junior Software Developers

PBC
E skaduar

WE ARE HIRING, COME JOIN US!

 

  • 2 Senior software developers (5+ vjet përvojë pune)
     
  • 4 Junior software developers (1+ vit përvojë pune)

 

Kushtet:

Njohje (shumë) e mirë e Microsoft SQL Server

Njohje (shumë) e mirë e .NET ose .NET Core

Njohje (shumë) e mirë e ASP.NET MVC dhe WEB API

Aftësi të avancuara të shkathtësive të buta (soft skills)

E preferuar por jo e obliguar është njohja e njërës prej teknologjive "Client Side" siç janë React, AngularJS ose Vue.js

 

Kompenzimi:

Sipas marreveshjes, bazuar në nivelin profesional të kandidatëve.

 

Aplikimi:

CV të dërgohet në pbc@pbc-ks.com deri më 20 janar 2020

Shpallja ka skaduar
adform-pixel