Punëtorë në depo

BALLKANI Qeramike
12 ditë të mbetura

Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë kryesore:

Bën pranimin e mallit, përkatësisht ngarkon-shkarkon mallin sipas udhëzimeve të menaxherit.

Mallin e shkarkuar, e kontrollon nga sasia, cilësia, dëmtimi i mallit dhe informon Menaxherin në rast të ndonjë parregullsie, për dyqanin përkatës.

Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret:

Të dijë të punoj me piruner

Leje e vozitjes: katergoria B, C1 - preferohet

Aftësi fizike, të jetë i fuqishëm


KONTAKTO +38344992304

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel