Shitës/e - në sektorin e Mobiljeve dhe Shitës/e - në sektorin e Kuzhinave

Lesna Max
E skaduar

KONKURS

Kompania e Mobiljeve “Lesna MAX” Prishtinëme lokacion në Rr.Elez Berisha Nr.4, Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, shpallë konkurs për pozitat:

 

  •     Shitës/e - në sektorin e Mobiljeve,
  •     Shitës/e - në sektorin e Kuzhinave

       Detyrat:

-  Shërbenkonsumatorët, prezenton mallin e ekspozuar dhe e bën shitjen e mallit, 

-  Kujdeset për mirëmbajtjen e mallit të ekspozuar, përcjellë gjendjen e stoqeve në evidenca,

-  Kujdeset për porositë e pranuara nga klientët, mbanë kontakte me blerës, i informonë ata,

-  E bën planifikimin, prezentimin, skicimin, matjet në teren dhe shitjen e kuzhinave (vlenë vetëm për poziten e dytë),

        Kushtet:

-  Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme apo me kualifikimin e lartë, 

-  Përvojë të punës, në sektore të ngjajshme do të konsiderohet përparsi,

-  Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe  të ketë mvetësi të shkallës së lartë në punë, 

-  Njohja e punës  me kompjuter është obligative,

-  Mosha e preferuar 25-40 vjet 

 

Të gjithë të interesuarit për këto pozita, aplikacionet mund t’i tërhjekin në administratën e Qendrës Tregtare “Lesna MAX“ në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë, Rr.Elez Berisha nr.4, ku edhe dorëzohen të plotësuara së bashku me CV-të e tyre, dokumentet e nevojshme, me një fotografi të aplikuesit. Aplikacioni mundet të mirret edhe në e-mail adresën: konkurs.lesna@gmail.com. dhe pastaj i plotësuar të kthehet në mail adresën e njejtë.

Për informata shtesë mund të informoheni  në nr. e tel: 044/779-977,  044/992-299 

Data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve është   26.06.2022 ora 18:00.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel