Arkitekt/e CAD në Simbol Group

Simbol Group
E skaduar

Kompania Simbol Group është në kërkim të një arkitekti/e CAD për të bashkuar ekipin tonë të talentuar në Ferizaj, Kosovë. Ne ofrojmë një mundësi të shkëlqyeshme për të punuar në projekte të rëndësishme dhe inovative në fushën e arkitekturës dhe ndërtimit.

Detyrat kryesore të kandidatit do të jenë:

  • Krijimi dhe përpunimi i vizatimeve arkitekturore me përdorimin e softuerit CAD.
  • Përgatitja e modeleve dhe vizualizimeve 3D të projekteve të ndërtimit.
  • Bashkëpunimi ngushtë me ekipin tjetër të projektimit për të siguruar koordinimin dhe integrimin e të gjitha detajeve arkitekturore.

 

Kërkesat e punës:

  • I/e diplomar MSCarkitekturës.
  • Diplome universitare relevante, valide.
  • Njohuri solide të softuerit CAD (AutoCAD dhe ArchiCAD, ose/dhe software të ngjashëm).
  • Përvojë pune paraprake në projektimin e ndërtimeve arkitekturore dhe zbatimin e standardeve të ndërtimit.
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi për të punuar në një mjedis ekipor.
  • Përkushtim ndaj kualitetit dhe aftësi për të punuar me precizion dhe vëmendje ndaj detajeve.
  • Aftësi për të menaxhuar mënyrën e tij/të saj të punës dhe për të përfunduar detyrat brenda afateve të caktuara.

Për të aplikuar për këtë pozicion, lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe Porfolio në adresën tonë të emailit: jobs@simbolgroup.com

Afati i fundit për aplikim është 30 Qershor 2023.

Ju lutemi të shënoni në subjektin e emailit "Aplikim: Arkitekt/e CAD".

Ju faleminderit për interesin tuaj në Simbol Group. Ne do të shqyrtojmë aplikimet dhe do të kontakojm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Shpallja ka skaduar