Praktikant/e Arkitekt/e CAD në Simbol Group

Simbol Group
E skaduar

Kompania Simbol Group ka një mundësi praktike të disponueshme për një/e praktikant/e Arkitekt/e CAD për të punuar në ekipin tonë në Ferizaj, Kosovë. Kjo është një rast i shkëlqyeshëm për të fituar përvojë në fushën e arkitekturës dhe ndërtimit, duke punuar në projekte të rëndësishme dhe inovative në fushën e arkitekturës dhe ndërtimit.

Detyrat kryesore të kandidatit do të jenë:

  • Asistimi i arkitektëve seniorë në krijimin dhe përpunimin e vizatimeve arkitekturore përmes përdorimit të softuerit CAD.
  • Mbështetja në përgatitjen e modeleve dhe vizualizimeve 3D të projekteve të ndërtimit.
  • Bashkëpunimi me ekipin e projektimit për të siguruar koordinimin dhe integrimin e detajeve arkitekturore.

 

Kërkesat e punës:

  • Njohuri në përdorimin e softuerit CAD (AutoCAD, ArchiCAD, ose/dhe software të ngjashëm).
  • Interes dhe dëshirë për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë në fushën e arkitekturës dhe projektimit.
  • Aftësi për të punuar në një ambient ekipor dhe për të komunikuar efektivisht me anëtarët e tjerë të ekipit.
  • Vullnet për të punuar me precizion dhe vëmendje ndaj detajeve.
  • Aftësi organizative dhe përkushtim ndaj punës.
  • Njohuri të gjuhës angleze do të ishin vlerësuar, por nuk janë të detyrueshme.

Për të aplikuar për këtë pozicion, lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe Porfolio në adresën tonë të emailit: jobs@simbolgroup.com

Afati i fundit për aplikim është 30 Qershor, 2023.

Ju lutemi të shënoni në subjektin e emailit "Aplikim: Praktikant/e Arkitekt/e CAD".

Ju faleminderit për interesin tuaj në Simbol Group. Ne do të shqyrtojmë aplikimet dhe do të kontakojm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

“Kjo praktikë do të ju ofrojë një mundësi të shkëlqyeshme për të zhvilluar njohuritë tuaja në fushën e arkitekturës dhe projektimit, duke punuar në një mjedis profesionist dhe mbështetës. Ne do të jemi të gatshëm të ju ndihmojmë në përparimin tuaj dhe të ju japim mundësi për të mësuar nga arkitektët tanë të përvojshëm.”

Shpallja ka skaduar