1. Praktikant/e me pagesë, Inxhiner/e i/e Ndertimtarisë, Arkitekturës (ose student/e), 3 pozita 2. Mjeshter ndërtimi, 3 pozita 3. Punetor fizik, 5 pozita

"L-Group"shpk
10 ditë të mbetura

L-Group sh.p.k

Me seli në Prishtinë, shpall konkurs për Praktikant me pagesë 

Numri i pozitave të hapura : 3

                        KONKURS

Për pranimin e Praktikantit/es me pagesë 

1. Inxhiner/e i/e Ndertimtarisë ose Arkitektures (student/e). 

KUSHTET:

1. Të kenë diplomë ose dëshmi për  studimet në profilin e cekur.

2. Të posedojë patent të shoferit B (perparesi). 

3. Njohuri bazike ne lemine e kerkuar.

Vetëm aplikuesit e kulifikuar do të i nënshtrohen intervistimit. 

Konkursi mbetet i hapur nga 18 korrik deri më 10 gusht.

Kandidatët e interesuar, CV e tyre mund ta paraqesin në e-mail adresen elektronike 

group-l@hotmail.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel