Vizualizues/e Arkitektonik 3D në Simbol Group

Simbol Group
E skaduar

Kompania Simbol Group është në kërkim të një Vizualizues/e Arkitektonik 3D për të bashkuar ekipin tonë në Ferizaj, Kosovë. Ne ofrojmë një mundësi të shkëlqyeshme për të punuar në projekte të rëndësishme dhe inovative në fushën e arkitekturës dhe dizajnit.

Detyrat kryesore të kandidatit do të jenë:

  • Krijimi i vizualizimeve 3D të projekteve arkitektonike, duke përdorur softuerë si 3ds Max, V-Ray, Lumion ose/dhe softuer të ngjashëm.
  • Përdorimi I materialeve vizuale të cilat i paraqesin projektet arkitektonike në mënyrë realiste dhe të përfshijnë detajet e dizajnit.
  • Bashkëpunimi ngushtë me ekipin e projektimit dhe arkitektët për të siguruar përputhshmërinë dhe kualitetin e lartë të vizualizimeve 3D.

 

Kërkesat e punës:

  • Njohuri në përdorimin e softuerëve të vizualizimit 3D, si 3ds Max, V-Ray, Lumion, ose/dhe softuerë të ngjashëm.
  • Njohuri të fortë të modelimit 3D, teksturimit, dritës dhe materialeve për të krijuar vizualizime realiste.
  • Aftësi për të interpretuar planimetritë arkitektonike dhe skicat në vizualizime 3D të detajuara.
  • Njohuri të mira të ngjyrave, perspektivës dhe kompozicionit për të krijuar vizualizime estetikisht tërheqëse.
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi për të punuar në një mjedis ekipor dhe për të koordinuar me ekipin e projektimit.

Për të aplikuar për këtë pozicion, lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe Porfolio në adresën tonë të emailit: jobs@simbolgroup.com

Afati i fundit për aplikim është 30 Qershor, 2023.

Ju lutemi të shënoni në subjektin e emailit "Aplikim: Vizualizues/e Arkitektonik 3D".

Ju faleminderit për interesin tuaj në Simbol Group. Ne do të shqyrtojmë aplikimet dhe do të kontakojm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Shpallja ka skaduar