Transporter për kategorinë B, Transporter për kategorinë C

AZTECH
E skaduar

KONKURS

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë për lëminë e elektronikës në tregun Kosovar. Aktualisht kompania AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Kompania AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për 2 pozita:   

 1. Transporter për kategorinë B
 2. Transporter për kategorinë C

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen transportin e mallrave nëpër lokacionet e caktuara,
 • Planifikon itinerarin dhe kujdeset për arritjen me kohë në lokacionet e caktuara,
 • Përkujdeset që vetura të jetë në gjendje të mirë teknike dhe se i plotëson kërkesat relevante,
 • Përgjegjës për raportimin e defekteve dhe të aksidenteve të automjetit,
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

 • Të posedoj patentë shofer të kategorisë B (Pozicioni 1),
 • Të posedoj patentë shofer të kategorisë C (Pozicioni 2),
 • Së paku 2  vite përvojë pune relevante,
 • Të jetë metodik dhe i organizuar,
 • Fleksibil dhe i shpejt në zgjidhjen e problemeve,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese.

 

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com

Afati për aplikim deri me datë: 31.03.2023

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore. 

Shpallja ka skaduar