3 pozita te punes

Si rezultat i rritjes se biznesit shpall konkurs për vende të lira të punës:

 

Pozitat e Hapura janë:

  • Nje (1) Praktikant/e të Arkitektures, lokacioni në Prishtinë,
  • Dy (2) Këshilltar/e të shitjes (rajoni i Prishtinës)
  • Dy (2) Ndihmës universal rreth punëve të përditshme.


Kërkesat për poziten 1:

  • Njohja e AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, etj.
  • Mosha e dëshiruar 20-35 vjeç
  • Aftësi analitike dhe logjike për zgjedhjen e problemeve
  • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
  • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në grup,
  • Të posedojë patent shofer, është përparësi


Kërkesat për poziten 2 dhe 3:

• Kandidati duhet së paku ta ketë shkollimin e mesëm të përfunduar, Diploma e universitetit e parapëlqyer,
• Të ketë përvojë pune në shitje për poziten numër 2,
• Të ketë aftësi të mira të prezantimit, negocimit dhe të komunikimit ndërpersonal,
• Të jetë i/e orientuar drejt shërbimit ndaj konsumatorit dhe arritjes së rezultateve,
• Të ketë njohuri të mira të punës me kompjuter, programet Microsoft Word dhe Excel, pozita 2.
 

Detyrat kryesore:

• Të ofroj shërbim të shpejtë dhe efikas ndaj klientëve,
• Të njoh produktet e kompanisë dhe të ofroj klientëve informata të sakta,
• Të identifikoj kërkesat e klientëve dhe të ja ofroj atyre produktin që i’u nevoitet,
• Të mirëmbajë relacione profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët e kompanisë,
• Punë të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi direkt apo menaxhmenti.

     

Aplikimi duhet të bëhet në mënyrë elektronike, konkursi mbetet i hapur deri më datën 15.05.2020.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë në mënyrë elektronike CV- në me një FOTO në burim@kuraja.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel