3D Animator

“ONIMA MEDIA ” Sh.p.k. me seli në Prishtinë,  Veternik,:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,

 • 3D Animator/e
   

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Animimi dhe dizajnimi i 3D modeleve, prapavijave, seteve, karakterve, objekteve, hapësirave, siglave, shpicave dhe kërkesave të tjera, në aftatet e caktuara të prodhimit;
 • Puna me softverë si,  Indesign (Id),  Premier (Pr), After Effects, Photoshop, Illustrator, softverë të tjerë për montazh
   


Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Të ketë 1 deri 2vjet pervojë në fushën e dizajnit;
 • Protofilio të pasur me punët e tij/saj deri më tani;
 • Të jetë i aftë të punojë me Photoshop dhe Illustrator.
   

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:  CV-në së bashku me foto, dhe portfolio.

Aplikimi bëhet përmes e-mailit 

Office@onima.co

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel