Administrate

PRIMEX
E skaduar

Përgjegjësitë dhe detyrat :

 • Regjistrimi I blerjeve dhe shitjeve në sistem;
 • Krijimi i raporteve te ndryshme sipas kërkesës;
 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet:

Preferohet shkollim universitar;

 • Përvojë pune në punët dhe menagjimin administrativ;
 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe të punoj punë nën presion;
 • Të posedoj aftësi organizative;
 • Të ketë njohuri në programin Microsoft Office - Excel
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze

Mënyra e Aplikimit

 • Kandidatët e interesuar mund t'i dërgojnë CV përmes e-mail adresës: erzenisma@forestdream.de
 • Konkursi është I hapur 15 ditë nga dita e publikimit
 • ADRESA: Fushë Kosovë : “Rr. Nëna Terezë”,

Shpallja ka skaduar
adform-pixel