Agjent i shitjes

Telkos L.L.C.
E skaduar

TELKOS LLC është njëri nga operatorët më inovativ në vend, i licensuar për shërbimet e internetit dhe televzionit kabllorë. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më profesionale shpall konkurs per:

Titulli i punës: Agjent i shitjes
Venet e punës: Obiliq

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 
Të prezentoj shërbimet e Televizionit & Internetit klientit potencial;
- Të lidhë kontrata me klientët potencial;
Të siguroj rritjen e shitjes;

Edukimi dhe përvoja:
Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar Fakultetin e Ekonomik (Marketing);
- Përvojë pune në fushën e marketingut;
- Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
- Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjes;
- Trajnime dhe certifikime ne fushen përkatëse janë përparësi;
- Njohja e gjuhës angleze

 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në:apliko@telkos.net  Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.
Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 30.06.2020 

Shpallja ka skaduar

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel