Agjent i shitjes ne teren - “D2D” (Door to Door – Derë më Derë)

Telkos L.L.C.
E skaduar

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
- Të prezentoj shërbimet e Televizionit & Internetit klientit potencial;
- Të lidhë kontrata me klientët potencial;
- Të siguroj rritjen e shitjes;


Edukimi dhe përvoja:
- Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar Fakultetin e Ekonomik (Marketing) (e preferuar);
- Përvojë pune në fushën e marketingut (e preferuar);;
- Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
- Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjes;
- Trajnime dhe certifikime ne fushen përkatëse janë përparësi;
- Njohja e gjuhës angleze; 
 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@telkos.net Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 10.08.2020

Shpallja ka skaduar
adform-pixel