Agjent i shitjes ne teren - “D2D” (Door to Door – Derë më Derë)

Telkos L.L.C.
E skaduar

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 
Të prezentoj shërbimet e Televizionit & Internetit klientit potencial;
- Të lidhë kontrata me klientët potencial;
Të siguroj rritjen e shitjes;

Edukimi dhe përvoja:
Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar Fakultetin e Ekonomik (Marketing) (e preferuar);
- Përvojë pune në fushën e marketingut (e preferuar);;
- Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
- Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjes;
- Trajnime dhe certifikime ne fushen përkatëse janë përparësi;
- Njohja e gjuhës angleze;

 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në:hr@telkos.net  Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.
Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

 

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 09.04.2021

Shpallja ka skaduar
adform-pixel